Přepis filmů

Máte starý 8mm film? Rádi by jste ho archivovali v digitální kvalitě? Natočili jste si dovolenou na videokameru a chcete si prohlédnout záběry na videu či DVD přehrávači? Nabízíme vám  přepisů filmů na VHS a na DVD ve formátu MPEG4.

- přepis klasických filmů 8 mm ( Normal a Super ),  a 16 mm
- přepis záznamů z jiných nosičů ( Video8, Hi8, S-VHS, MinDV, DVD…)
- přepis záznamů z VHS na DVD či z DVD na VHS

 

Přepis 8mm a super 8mm filmů
Technologie digitalizace: obraz je promítán do optického hranolu s matnicí ze které je snímán 3CCD čipem

Ceník:
1.- 18. min 299 kč
Každých dalších 15 minut 220 kč
odhad délky filmu na kotouči

průměr kotouče     Čas (cca)

7,5 cm……………..4 minuty
10 cm………………8 minut
12,5 cm……………16 minut
15 cm………………20 minuty
17,5 cm……………30 minuty
25 cm………………60 minuty

přepis VHS,VIDEO 8, HI 8, DIGITAL8 A MINI DV

1-30 MINUT………..249 kč

Každá započatá další minuta 4 kč